Year

2020

School
IT Universitetet,

Digital Design &
Interaktive Teknologier

Deliverables
  • Prototype

Fra usynligt til synligt lydmiljø

Projektet havde til formål at afhjælpe målgruppen; folk med høretab, som er i arbejde. Projektet bygger på en Co-Design proces, hvor vi fra start til slut har inddraget målgruppen og vores samarbejdspartnere, som Co-designere. Vi afholdte bl.a. en workshop for vores målgruppe for at opnå empiri på området. Og blive klogere på de problemer, de oplever i forhold til at have et høretab og være aktive på arbejdsmarkedet.

Workshoppen resulterede i en viden om, at målgruppen ønskede, at ansvaret for det gode lydmiljø blev lagt over på fællesskabet, frem for hos den enkelte med høretab. Målgruppen følte, at problemet ofte lå i, at deres kolleger glemte at tage hensyn til dem, da høretab er et usynligt handicap.

Denne problemstilling ville Auris kunne afhjælpe ved at synliggøre det dårlige lydmiljø. Auris er en lampe, som gør brug af bevægelse, hvor dens dynamiske blade vil løfte sig op, når der kommer unødvendig støj. Unødvendig støj er fx. når folk snakker i munden på hinanden, rykker på stolen eller på anden måde laver unødvendig larm. Målet er, at Auris skal placeres i mødelokaler på arbejdspladser, hvor der arbejder folk med høretab. Håbet er, at mødedeltagerne vil reagere på Auris’ passive opfordring om at mindske støj og dermed skabe et bedre lydmiljø, som er til gavn for alle mødedeltagerne.

Konceptvideo

Videoen viser hvordan Auris udfolder
sig under møder med unødvendig støj.