Client
Bayer
Year

2021

School
IT Universitetet,
Digital Design &
Interaktive Teknologier
Deliverables
  • Brugerundersøgelser
  • Brugervenlighedstests
  • Redesign over fem iterationer
  • Interaktiv Figma prototype

Brugercentreret redesign af
Bayers app til væggelusmonitorering

Specialeprojektet havde til formål at besvare følgende problemformulering:

Hvordan kan vi gennem et redesign optimere brugeroplevelsen af Bayers Bed Bug Monitoring for hotelbranchen ved hjælp af en design thinking proces?

Projektet forløb med Bayer som samarbejdspartner og omhandlede udarbejdelsen af et redesign af deres app til væggelusmonitorering. Projektet forløb over fem måneder, hvor vi brugte Design thinking som framework. Vores empiri blev indsamlet i løbet af processen og bestod af en online survey med ti besvarelser, to interviews med hostels, en co-design workshop med tre hostels og fire brugervenlighedstests med kommende brugere.

Denne indsamlede empiri blev videreudviklet til designkrav i form af user stories til den kommende prototype. Denne prototype udviklede vi derefter som mockups i Figma, hvortil vi testede denne prototype ved en tænke-højt-test med en kommende bruger, for derefter at implementere brugerens rettelserne i prototypen. Denne proces skete af fem iterationer, som fulgte Lean startup loopet: Build, Measure & Learn.

Igennem projektet havde vi fokus på teori indenfor brugervenlighed, holistisk design, intuitivt design og participatory design. Målet var at forbedre den nuværende brugeroplevelse og skabe en brugervenlig og intuitiv app, som kunne formidle svært fagligt stof om væggelusmonitorering til en bred målgruppe der ikke nødvendigvis besad en høj teknisk kyndighed eller viden herom.

Designprocessen

Designprocessen følger frameworket Design Thinkings fem faser, hvor de sidste to faser blev sammenlagt: Empathize, Define, Ideate og Prototype & Test. Dette framework blev brugt i kombination med Lean startup loopet: Build, Measure & Learn. Hele designprocessen havde derudover fokus på Participatory Design.

Affinity diagramming

Metode til sortering af besvarelser fra vores online survey og interviews. Sorteret ud fra spørgsmål og svar fra hver enkelt respondent.

Brainstorm

Øvelse fra vores online workshop, hvor vores tre deltagere kom med ideer til hvad den kommende væggelusapp skulle indeholde af funktioner.

Personaer

Personaerne er baseret på indsigter fra vores brugerundersøgelser og illustrerer to typiske brugere af den endelige væggelusapp.

App mockups

Se det endelige interaktive redesign i Figma Tryk her