Client
Ocean Community Challenge
Year

2020

School
IT Universitetet,
Digital Design &
Interaktive Teknologier
Deliverables
  • User Research
  • A/B Testing
  • Fair Fish App

App udviklet ved cross

disciplinary temawork

Fair Fish er en app som udspringer af et cross disciplinary teamwork på mit studie på ITU. Teamet var sammensat af en fra hver kandidatretning på ITU og indeholdt dermed både designere, softwareudviklere, spiludviklere og innovationsstuderende.

Min primære rolle i dette projekt blev som UX Designer, hvor jeg i samarbejde med de andre i gruppen udførte brugerundersøgelser, udviklede appens visuelle identitet samt testede forskellige funktioner i appen ved A/B tests. Hvert medlem i gruppen havde deres primære ansvarsområder, som så blev videreformidlet til de andre i gruppen så vi fik delt vores viden.

Produktet Fair Fish er en app som bygger på temaet; sustainability & it, og den har til formål at hjælpe forbrugerne med at vælge den mest miljøvenlige fisk i supermarkedet. Appen giver forbrugerne mulighed for at scanne en QR-kode på den enkelte fisk og så via appen tilgå data om denne specifikke fisk. Det er fx data om hvor den er fanget, risiko for forurening og olie i det område og hvilken metode fisken er fanget med. Hermed har forbrugerne mulighed for at tage et valg på et oplyst grundlag.

App screenshots